oedenberg_550

Xxxxx

Francja. Strasburg. 21.07.2004. Pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego z udzia³em pos³ów z nowo przyjêtych pañstw. Dzieñ drugi. Na zdj. Spotkanie polskich parlamentarzystów, Genowefa Grabowska (L), Lidia Geringer d’Oedenberg

PAP/JACEK TURCZYK

jt/hm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s